הברכת המזון

ברכת המזון היא הברכה האחרונה הנאמרת על פי ההלכה בסיום כל סעודה בה נאכל לחם. האתר ברכת המזון מאפשר לברך ברכת המזון בכל נוסח (עדות המזרח, אשכנז, ספרד, תימן)